חוק אשראי הוגן 2018


אשראי

ב-7 בנובמבר 2018 אישרה מליאת הכנסת את התיקון להצעת החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, ההצעה זכתה לכינוי חוק אשראי הוגן. התיקון לחוק שנכנס לאחרונה לתוקף נועד לעשות סדר בתחום ההלוואות, זהו שינוי משמעותי בענף ההלוואות כיוון שכעת יש תקרה לריבית בהלוואה, לכן החוק החדש עומד להשפיע ישירות על מאות אלפי משקי בית וכמובן על עסקים.

תיקון לחוק קיים משנת 1993

כדאי לדעת כי חוק אשראי הוגן 2018 הוא למעשה תיקון לחוק קיים משנת 1993 שנקרא "חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות". החוק הוותיק עבר מספר תיקונים ושינויים במרוצת השנים, אך למרות ההגבלות שנקבעו בחוק הוותיק על תקרת הריבית הנושא לא נאכף, לכן משקי בית ועסקים סבלו במשך השנים מריביות גבוהות ומקשיים שונים.

התיקון לחוק נועד להגביר את האכיפה, לקבוע רף מקסימלי לריבית בהלוואות בנקאיות וחוץ בנקאיות, וגם כדי לעשות סדר בנושא ריבית הפיגורים. הסעיף המרכזי ואחד החשובים ביותר בחוק אשראי הוגן הוא הגבלת גובה הריבית על הלוואות דרך הבנקים המסחריים, חשוב לזכור כי החוק הישן קבע תקרה לריבית בהלוואות חוץ בנקאיות, אך עד לאישור החוק החדש, הבנקים לא הוגבלו והם קבעו ריבית מקסימלית בהלוואות השונות בהתאם לאוות נפשם. כעת, תקרת הריבית בהלוואות בנקאיות נקבעה לריבית בנק ישראל בתוספת של 15%, למעט במקרים של הלוואות לזמן קצר.

עד לאישור חוק אשראי הוגן, הבנקים המסחריים קבעו ריביות במסלולי ההלוואות השונים בטווח של 5% עד 20%, כאשר 20% נחשבה לריבית חריגה. החוק הוותיק קבע את תקרת הריבית בהלוואות חוץ בנקאיות על פי שניים וחצי מהממוצע של האשראי הלא צמוד שניתן לציבור הרחב ולעסקים ע"י הבנקים, בתנאי השוק מדובר בריבית העומדת על כ-8%. למרות המגבלה עליה הוחלט בחוק הקודם, הנושא לא נאכף ולמעשה משקי בית ועסקים שילמו ריביות גבוהות בהרבה כאשר הם נטלו הלוואה חוץ בנקאית מגוף זה או אחר.

תקרת ריבית אחידה בהלוואות בנקאיות וחוץ בנקאיות

חוק אשראי הוגן 2018 נועד לעשות סדר בענף ההלוואות, בחוק החדש נקבעה תקרת ריבית אחידה בהלוואות בנקאיות וחוץ בנקאיות, כלומר ריבית מקסימלית של 15%, עם זאת ישנם מקרים בהם הריבית עלולה לזנק לשיעור של 24%, במקרה בו הלווה לוקח הלוואה קצרת מועד.

כמו כן, חוק אשראי הוגן עושה סדר בתחום ריבית הפיגורים, החוק החדש קובע כי ריבית הפיגורים לא תעלה על 3%, כאשר הריבית תלויה בריבית שנקבעה על ההלוואה, ושיעור ריבית הפיגורים יחושב לפי ריבית על האשראי כפול 1.2, בחישוב שנתי.

כדי להבין כיצד מחשבים את ריבית הפיגורים לפי חוק אשראי הוגן, אנו מביאים דוגמה מספרית. נניח ואדם לוקח הלוואה בריבית של 15%, לפי החוק החדש המקסימום כולל ריבית הפיגורים יהיה 18%, לפי החישוב הבא: 1.2*15%. אם אותו אדם לוקח הלוואה בריבית 10%, הרי המקסימום כולל ריבית הפיגורים יהיה 12%, לפי החישוב הבא: 1.2*10%, לכן במקרה השני ריבית הפיגורים היא 2% בלבד.

חשוב לציין כי הלוואות קצרות מועד לתקופה של עד 3 חודשים הן יוצאות מהכלל, ובמקרה זה הריבית המקסימלית מחושבת לפי ריבית בנק ישראל פלוס 20%, אך ריבית הפיגורים תהיה 4%, לכן הריבית המצטברת תגיע ל-24%.

חוק אשראי הוגן מעניק גם סמכויות אכיפה ואפשרות להפעיל סנקציות נגד גוף פיננסי המפר את החוק. מטרת החוק היא להגביר את השקיפות, לאפשר ללווים לדעת כמה הם צריכים לשלם על ההלוואה ומהי הריבית האפקטיבית.

למידע נוסף השאירו פרטים באתר ונחזור אליכם. היועצים של הלוואות אקספרס עומדים לשירותכם, נשמח לסייע לכם לקבל הלוואה בתנאים מועדפים, ללא התחייבות מצדכם.

נושאים נוספים שיכולים לעניין אתכם:

הלוואה מיידית

הלוואה בצ'קים

הלוואה ארוכת טווח