הלוואות בנקאיות


Businessman talking to a couple

הלוואות בנקאיות ניתנות על ידי הבנקים, הן ללקוחות שלהם והן למי שאינם נמנים עם הלקוחות שלהם. הכספים שהמוסדות כאמור מעבירים לחשבונות של מי שחתם על טפסי הבקשה ועמד בתנאים שבמוסדות קבעו ניתנים במסגרת התנאים שקבע בנק ישראל ובהתאם למגבלות שונות שקבע המחוקק.

ההבדל בין הלוואות מבנקים לבין כספים המגיעים מגופים אחרים

ניתן לעמוד על מספר הבדלים בין הלוואות בנקים לבין האחרות הניתנות על ידי גופים חוץ בנקאיים: ההבדל הראשון – הריבית המרבית שהאחרונים גובים גבוהה לעיתים קרובות מהריבית שקובעים הבנקים. אם לקחת בחשבון רק את עניין הריבית, ברובם המכריע של המקרים הם מסודרים ומשתלמים הרבה יותר.

ההבדל השני – הלוואות בנקאיות משקפות סיכונים נמוכים יחסית, לפחות ככל שמדובר בלקוח ממוצע: נשוי, שכיר, בעל משפחה המשלם משכנתא, ביטוח רכב ותשלומים קונבנציונאליים, כמעט טריוויאליים. לפני מתן הכספים, יבדקו המוסדות הללו את האובליגו של המבקש וייענו לבקשתו אך ורק אם הוא איננו עובר רף מסוים של סיכונים.

ההבדל השלישי – הבטחונות שהמוסדות הללו דורשים הם מוצקים יותר מאלה שדורשים גופים אחרים. זה הגורם לריביות הנמוכות יחסית אבל זה בדיוק מה שמקשה לעיתים על מקבל הכספים.

הלוואות בנקאיות ומסגרת אשראי

אחד הדברים הקריטיים לאישור הלוואות מבנקים הוא עניין האובליגו ומגרת האשראי שנקבעה ללקוח, שהחוקים והתקנות בהקשר אליהם הוחמרו בשנים האחרונות. שום מוסד כאמור אינו יכול לאשר חריגות מכל סוג שהוא, בגלל חוקים ותקנות חדשות שנקבעו.

לפני כניסת התקנות הללו לתוקף, היה חלק ניכר ממשקי הבית בישראל בחריגה מתמדת אפילו ממסגרת האשראי הנדיבה שבדרך כלל נקבעה. נכון להיום נוקט כל מוסד כאמור משנה זהירות הן בהענקת מסגרת אשראי והן באישור להעניק כספים. המוסדות כאמור שואפים לקבל בטחונות מוצקים.

הלוואות בנקים ומוסדות אחרים

חלק ניכר מהגופים האחרים, קרי חברות ביטוח, חברות מימון או אשראי וכיוצא באלה חברות, מחפשים ומוצאים את הבטחונות במקומות אחרים. חברות המתמחות בקרנות השתלמות ופנסיה משתמשות לעיתים באלה כערבות מספקת – ובצדק. החברות הללו מוכנות להעניק כספים למטרות גישור, תוך מתן האפשרות למקבל הכספים לשלם רק את הריבית, ובעתיד – את הקרן.

חלק אחר של הגופים העוסקים במתן כספים תמורת החזר וריבית מבצע רק בדיקות בסיסיות ואת הסיכון הוא מגלם בדרך כלל בריביות הגבוהות יחסית. כך מוצא את עצמו הלקוח מקבל כספים בקלות ונוחות אבל משלם ריבית גבוהה יחסית.

פורטל הלוואות אקספרס מביא לכם הגולשים רשימה ארוכה של מוסדות שיעניקו לכם בוודאי את הפתרון הטוב ביותר, מבחינת שיווי המשקל של הריבית ביחס לבטחונות. הריכוז של מגוון גופים ומוסדות בפורטל אחד מאפשר בדיקה מקיפה של האפשרויות והתאמה מיטבית של הלוואות מבנקים לתנאים הייחודיים של כל אחד מכם.

גלשו כעת באתר, בצעו את ההשוואה שלכם ותוכלו ליהנות הן מקבלת הלוואות בנקים והן מצורת מימון אחרת בתנאים המיטביים בעבורכם.