הלוואות בריבית אטרקטיבית


עובד מחשב את הריביות של הלוואה

במהלך חייו של כל אדם מתרחשים מצבים, כאשר הוא אינו יכול לממן את הצרכים שלו בצורה מספקת באופן עצמאי, והוא מעדיף לקבל מימון חיצוני. במידה ואין באפשרותו לקבל סיוע כספי מקרובי משפחה או מקורות אחרים שאינם דורשים תשלום עבור האשראי, הרי שהוא ייאלץ לשאת בריבית על הלוואה.

הלוואות בריבית

הריבית היא בעצם תשלום עבור האפשרות לקבל גישה לכספים של המלווה לתקופה מוגבלת. ישנם סוגים שונים של הלוואות:

  • הלוואות בריבית פריים – הלוואות אלו צמודות לריבית של בנק ישראל + 1.5%. כאשר ריבית הפריים עולה או יורדת, כך משתנה גם הריבית של ההלוואה.
  • הלוואות בריבית קבועה – הריבית בהלוואות אלו נשארת קבועה ולא משתנה, כמו גם גובה התשלומים. במידה והלווה מעוניין לבצע פירעון מוקדם, יהיה עליו לשאת בהפרשי ריבית בין הזמן שבו נלקחה ההלוואה לזמן של הפירעון. לעתים ההלוואה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.
  • הלוואות בריבית קבועה לא צמודה – כאן שוב מדובר בריבית שאינה משתנה לאורך זמן, אך ההבדל הוא שהיא גם אינה צמודה למדד המחירים לצרכן, כלומר לא מושפעת מהאינפלציה.

כיום ניתן לקבל הלוואות בריבית נמוכה לא רק מהבנקים אלא גם ממגוון גופים חוץ בנקאיים. יתרון נוסף הוא, שגופים אלו אינם כה מושפעים מבירוקרטיה כמו הבנקים.

קרדיט אקספרס באנר שוכב

במידה ואתה רוצה לקבל אינפורמציה נוספת על הלוואות בריבית אטרקטיבית, אנו באתר ההלוואות אקספרס עומדים כאן לרשותך. כל מה שעליך לעשות זה להשאיר את פרטי ההתקשרות עמך באתר ואנו נחזור אליך עם כל המידע ללא שום עלות או התחייבות.

קרדיט אקספרס באנר שוכב